Odpowiedzialność społeczna

  • Jedną z ważniejszych cech w naszym biznesie jest odpowiedzialność społeczna. Życie w nowoczesnym społeczeństwie z odpowiedzialnością o innych jest nieodzowne, jest to podstawa. Staramy się tworzyć świat lepszym wobec tych, którzy z nami żyją na co dzień – rodzina, przyjaciele

  • Firma zapewnia pracownikom stałe podwyższenie swoich kompetencji i rozwój wśród profesjonalistów. Firma także stawia na zdrowy tryb życia oraz zajęcia sportowe

  • Polityka firmy nakierunkowana jest na ciągłe ulepszanie warunków życia pracowników: przestrzeganie czasu pracy i odpoczynku, kontrola spełniania wymogów Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r., przestrzeganie zasad BHP. Dbamy o bezpieczeństwo pracowników, zapiewniamy rynkowe stawki wynagrodzenia, co znacznie zmniejsza rotację pracowników

W trosce o ekologię:

  • Korzystamy z ciągników klasy ekologicznej EURO 6

  • Prowadzimy szkolenia dla kierowców odnoście ekologicznej jazdy podwyższające ich kompetencje

  • Planujemy aby wszystkie przewozy przebiegały po możliwie jak najkrótszej trasie

  • Przetwarzamy odpady produkcyjne (opony, olej)

Nasz obecny obszar dostaw:

Unia Europejska

Kazachstan

Rosja

Białoruś

Azja centralna

Chiny

Zadaj nam pytanie: